Phet Haanpää aloitti tanssiopinnot Helsingin tanssiopiston lastentanssin tunneilla ja oli erikoiskoulutusluokan oppilaana 2004-2019. Keväällä 2019 Phet tanssi pääosan Marjo Kuuselan Lumikki-tanssisadussa Helsingin tanssiopisto 50-vuotisjuhlassa.

Valmistumisensa jälkeen hän on opiskellut 3 vuotta Budapestin Hungarian Dance Universityssä suorittaen korkeakoulututkinnon pääaineineen klassinen baletti ja nykytanssi. Opintojen ohella Phet on myös toiminut tanssijana Kielo Dance Companyssa Helsingissä sekä työskennellyt Budapestissa maineikkaiden koreografien johdolla erilaisissa projekteissa.

Phetin tunneilla tutustaan tanssiin positiivisuuden sekä erilaisten mielikuvien kautta. Tunneilla hahmotetaan myös kehon kokonaisvaltaista tietoa liikkeen kautta. Opettajana Phet on ystävällinen ja kannustava.

Phetin opetuskieli on suomi.

Aloitin tanssimisen  vuonna 1986 Helsingin tanssiopiston jazztanssitunneilla. Opettajamme Clayton Palmer antoi meille tanssiteknisesti monipuolisen pohjan, se sisälsi mm. baletin perusteita, Horton-tekniikkaa ja Graham-tekniikkaa, ja mikä tärkeintä, kaiken tekniikan opettelun keskellä ei koskaan unohtunut se oleellisin, eli ilo tanssia. Clayton Palmerin lopetettua opettamisen siirryin 1990 Sinikka Gripenbergin modernin tanssin Graham-tunneille. Sieltä lähes heti löysin oman tanssillisen kotini. Vahvan tekniikkapohjan lisäksi tuli Idea liikkeestä ja voimasta, joka lähtee keskivartalosta ja jatkuu ääripäihin asti ja myös virtaa ulos.  Sinikan tunneilla olen jatkanut keskeytyksettä tähän vuoteen asti ammentaen häneltä, paitsi Graham-tekniikkaa , myös yhä enemmän viime vuosina pehmeämpää kehotietoisuutta,  liikkeen virtaamista ja omaa sisältä syntyvän liikkeen iloa. Vuodesta 2002 alkaen olen ollut tarvittaessa Sinikka Gripenbergin sijainen tunneilla, ja nyt viime vuodet hänen tuntiassistenttinsa

Tulevilta tunneiltani toivon joka kerran lähtevän tanssin ilon löytäneitä, kannustuneita, jotain uutta napanneita tyytyväisiä ihmisiä, kukin oman vaatimustasonsa  pohjalta.

Tuntini perustana on Graham-tekniikka, joka antaa pohjan sekä varsinaisen tekniikan harjoituksille että myös itse tuotetulle liikkeelle ja harjoitelluille tuntisarjoille. Tekniikkaa toteutetaan kuitenkin hieman perinteistä pehmeämmällä otteella, joten tunnille voi uskaltautua myös ikinuori. Graham-harjoitukset tehdään pääsääntöisesti turvallisesti lattiatasossa, ja aina sielläkin jokainen omien kykyjensä ja mahdollisten rajoitusten mukaan. Alkulämmittely on omaan liikkeeseen perustuvaa osittain ohjattua  liikkumista ja tanssia.  Tuntisarjoihin  ei sisälly hurjia hyppyjä eikä akrobatiaa. Joudut  tosin ehkä joskus laittamaan itsesi alttiiksi oman liikkeen löytämiselle ja improvisaatiolle. Tervetuloa altistumaan tanssin ilolle.

Kaisan opetuskieli on suomi.

Anna on valmistunut vuonna 2015 tanssijaksi Iwanson International School of Contemporary Dance -koulusta (München, Saksa), jonka jälkeen hän on  työskennellyt tanssijana, esiintyjänä sekä tanssinopettajana. Vuodesta 2017 lähtien hän ollut osana Asbestos Art Space -taidetilaa ylläpitävää taiteilijakollektiivia ja näin ollen Anna työskentelee myös useissa poikkitaiteellisissa projekteissa muun muassa kuvataiteilijoiden ja muusikoiden kanssa. Kollektiivisuus, yhteisöllisyys, matalakynnyksisyys sekä matalahierarkisuus ovat taiteellisessa työskentelyssä hänelle olennaisia teemoja ja tätä ajatusmaailmaa Anna tuo mahdollisuuksien mukaan myös osaksi opetustyötään. Helsingin tanssiopiston ohella Anna on opettanut muun muassa Helsingin kaupungilla, Unisportilla sekä Tanssivintillä.

Opetustyössään Anna kokee tärkeiksi arvoiksi ja lähtökohdiksi kaikkien oppilaiden tasapuolisen ja reilun kohtelun, turvallisen ja lämminhenkisen oppimisympäristön luomisen sekä erilaisten oppijoiden huomioonottamisen. Tunneillaan hän painottaa turvallisia ja kehoystävällisiä metodeja sekä anatomian ymmärrystä yhtenä lähtökohtana ymmärtää tanssin liikekieltä. Opettajana Anna on tarkka ja vaativa, mutta perustana tälle hän kokee sen, että ilmapiiri tunneilla on rento ja vapautunut, eikä oppilaiden tarvitse jännittää epäonnistumisia tai virheitä. Annan tavoitteena on huomioida jokainen oppilas mahdollisimman hyvin ja tarjota myös tarpeen tullen erilaisia, yksilöityjä työkaluja harjoittelun tueksi. Opettajan yhdeksi tärkeäksi ominaisuudeksi hän kokee sen, että opettaja osaa katsoa jokaista oppilastaan tarkkaavaisesti sekä moniulotteisesti ja nähdä heissä jokaisessa olevan potentiaalin. Tuon potentiaalin havaittuaan on mahdollista kannustaa ja ohjata jokaista oppilasta heidän omalla kehityksensä polulla.

Anna opettaa suomeksi sekä tarpeen tullen myös englanniksi.

Anna teaches in Finnish but is able to assist in English.

Jonna Junnila on 28-vuotias alkuvuodesta 2022 Turun AMK:n Taideakatemiasta valmistunut tanssinopettaja. Ennen korkeakouluopintojaan hän on käynyt mm. Karjaalla Västra Nylands folkhögskolanin vuoden mittaisen tanssitaiteen linjan. Jonna aloitti tanssimisen Raumalla Turun Seudun tanssioppilaitoksella jazztanssitunneilla, mutta tanssikipinän roihahdettua mukaan tulivat pian niin baletti kuin nykytanssikin. Jonna opettaa ja treenaa edelleen kaikkia näitä lajeja suurella intohimolla!

Tunneilla Jonna painottaa kannustavan ja turvallisen ilmapiirin tärkeyttä. Jokainen oppilas saa keskittyä omaan kehittymiseensä yhteisöllisen tekemisen äärellä. Tunneilla tanssitaan täysillä mutta aina rennosti tanssista nauttien ja omaa kehoa kuunnellen.

Jonnan opetuskieli on suomi.

Elina Valtonen on valmistunut nykytanssijaksi Dance Educational Copenhagenista vuonna 2013. Hänellä on kokemusta tanssitaiteilijan töistä 12 eri valtiossa. Kiertue-elämä on tullut Valtoselle tutuksi Pohjois-Amerikan ja Euroopan lisäksi myös Karibialla. Merkittävimmistä tanssifestivaaleista mainittakoon Carifesta Barbadoksella, Jamaica Dance Umbrella ja Dance Your Caribbean New Yorkissa. Monikulttuurisuus onkin Valtosen suurimpia inspiraation lähteitä. Tällä hetkellä hän toimii tanssitaiteilijana eri dance companyissa ja freelance-produktioissa. Suomessa hän on tehnyt töitä muun muassa Satu Tuomiston, Tanssiteatteri Raatikon, Ndjara Rasolon, Ooppera Skaalan ja Favela Vera Ortizin produktioissa. Elina rakastaa kokonaisvaltaista, hikistä ja eläimellistä tanssia.

Elinan opetuskieli on suomi.

Taika Rautiainen on helsinkiläinen tanssitaiteilija. Hän valmistui keväällä 2021 tanssitaiteen kandidaatiksi Tukholman Taideyliopistosta (Stockholm University of the Arts) ja palaa juurilleen Helsingin tanssiopistolle.

Taika on harrastanut monipuolisesti tanssia 2-vuotiaasta asti, osallistunut lukuisiin katselmuksiin sekä kilpailuihin valtakunnallisesti sekä toiminut tanssijana Helsinki Dance Theaterilla vuoteen 2018 asti ennen Tukholmaan muuttoa. Opetustyön ohessa Taika työskentelee tanssijana ja tekijänä erilaisissa kollektiiveissa sekä itsenäisesti.

Taikan tunneilla liikettä lähestytään mielikuvituksen, nautinnon sekä yhteisöllisyyden kautta leikkien ja haastaen ihmiskehoa, tilanteita, suhteita sekä havaintoja. Opetuksessa hänelle on tärkeää etsiä ja löytää rajattomia mahdollisuuksia olla sekä liikkua niin yksilöinä kuin ryhmässä. Opettajana Taika on kannustava, energinen sekä kuulias mutta haluaa haastaa, jokaista oppilasta kehittymään. Taika toivoo voivansa tarjota tuntien kautta rikkaita kokemuksia oman kehon, muiden ihmisten sekä tanssin ja liikkeen parissa.

Taikan opetuskieli on suomi.

 

 

Sanna Saarinen aloitti tanssimisen Helsingin tanssiopistossa 5-vuotiaana satutanssissa. Siitä lähtien hän on opiskellut monia eri tanssilajeja, mutta innostui erityisesti jazztanssista, joka myöhemmin vaihtui flamencoon, afroon, dancehalliin ja katutanssiin. Sannan muuttaessa Espanjaan hän pakkasi flamencokengät ja -hameen mukaansa ja jatkoi flamencon opiskelua sekä tanssia esiintyvissä ryhmissä siellä yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Sanna valmistui myös pilatesohjaajaksi ja hän jatkoi edelleen myös tanssituntien opettamista näyttelijän uran ja pilatestuntien ohella. Nyt hän on palannut juurilleen Helsingin tanssiopistolle jakamaan tanssi-innostustaan ja -oppiaan.

Sannan opetuskieli on suomi, englanti ja espanja.

 

Alina Pappi on valmistunut tanssitaiteen kandidaatiksi Trinity Labanista vuonna 2016. Kolmen Lontoossa vietetyn opiskeluvuoden jälkeen hän palasi Suomeen ja työskentelee tanssijana, koreografina, tanssinopettajana sekä tuottajana.

Ammattiopinnoissaan Alina syventyi mm. nykytanssin eri tekniikoihin, klassiseen balettiin, improvisaatioon ja Labanin liikeanalyysiin. Tanssin perusopetuksen laajan oppimäärän hän on suorittanut pääaineenaan klassinen baletti. Nykytanssin ja baletin lisäksi Alinan tanssitaustaan sisältyy myös karakteria, jazzia, katutanssilajeja sekä tanssiteatteria.

Alinalle on tärkeää luoda tunneille tila, jonne jokainen on tervetullut omana itsenään. Tunneilla treenataan rennossa ilmapiirissä, mutta tavoitteellisesti, kunkin tanssijan oman kehon potentiaalia ja ilmaisuvoimaa hyödyntäen.

Alinan opetuskieli on suomi.

Anni Lantto on oululaislähtöinen tanssija ja tanssinopettaja, joka on valmistunut tanssinopettajaksi Oulun ammattikorkeakoulusta showtanssilinjalta. Lisäksi hän on käynyt hakemassa lisäoppia New Yorkista opiskellessaan Peridance Capezio Centerillä syksyn 2017. Hän on toiminut monipuolisesti tanssinopettajana ja opetustöiden lisäksi työskennellyt myös tanssijana mm. Oulun kaupunginteatterilla. Annin tanssitausta on klassisessa baletissa, mutta löydettyään show- ja jazztanssin, tanssilajit veivät mennessään. Nuorempana hän onkin esiintynyt ja kilpaillut paljon, niin Suomessa kuin kansainvälisissäkin kisoissa.

Opettajana Anni haluaa tarjota oppilaille haasteita ja onnistumisen kokemuksia turvallisessa oppimisympäristössä hauskanpitoa unohtamatta. Hänelle tanssitunneilla on tärkeää hyvä ilmapiiri ja toimiva vuorovaikutus, kehontuntemuksen ja itsevarmuuden vahvistaminen tanssin avulla, sekä tietenkin tanssista nauttiminen ja ilo.

Annin opetuskieli on suomi.

Carola Jäderholm on aloittanut tanssiopinnot Helsingin tanssiopistossa lastentanssitunneilta. Lastentanssi vaihtui klassiseen balettiin ja vuosien varrella mukaan on mahtunut niin nyky-, jazz- kuin showtanssia.

Intohimo tanssiin ja erityisesti balettiin vei Carolan opiskelemaan Kuopioon Savonia ammattikorkeakouluun tanssinopettajaksi. Pääaineena hänellä oli baletti ja sivuaineina nyky-, jazz- sekä lastentanssi. Carola oli syksyn 2018 vaihdossa Oslo National Academy of the Arts -yliopistossa ja suoritti siellä tanssijan opintoja nykytanssilinjalla. Opintojen ohella Carola on ehtinyt toimia tanssijana mm. Kuopion kaupunginteatterissa sekä tanssinopettajana Kuopion ja Helsingin suunnalla. Carola on valmistunut tanssinopettajaksi Savonian ammattikorkeakoulusta 2020.

Carola on tanssinopettajana iloinen, kannustava ja vaativa. Tunneilla keskitytään tekniikkaan, kokonaisvaltaiseen liikkeeseen, musikaalisuuteen ja ennen kaikkea tanssin iloon.

Carolan opetuskieli on suomi.