Chelsea on valmistunut tanssinopettajaksi Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemialta keväällä 2022. Hän on monipuolinen tanssinopettaja, joka opettaa jazz- ja nykytanssin lisäksi myös klassista balettia ja showtanssia. Chelsean oma tanssitausta rakentuu tasapuolisesti kaikkien näiden lajien varaan, joskin vuosien varrella niistä tärkeimmäksi on muodostunut jazztanssi.

Opettajana Chelsea on positiivinen, tarkka ja rohkaiseva. Hän keskittyy opetuksessaan tanssitekniikan lisäksi erityisesti musikaalisuuteen ja luovaan työskentelyyn. Tunneilla päästään kokeilemaan ja harjoittelemaan uusia asioita tavoitteellisesti, unohtamatta kuitenkaan hauskanpitoa. Chelsea on kaksikielinen, ja opettaa suomen lisäksi tarvittaessa myös englanniksi.

Jonna Junnila on 28-vuotias alkuvuodesta 2022 Turun AMK:n Taideakatemiasta valmistunut tanssinopettaja. Ennen korkeakouluopintojaan hän on käynyt mm. Karjaalla Västra Nylands folkhögskolanin vuoden mittaisen tanssitaiteen linjan. Jonna aloitti tanssimisen Raumalla Turun Seudun tanssioppilaitoksella jazztanssitunneilla, mutta tanssikipinän roihahdettua mukaan tulivat pian niin baletti kuin nykytanssikin. Jonna opettaa ja treenaa edelleen kaikkia näitä lajeja suurella intohimolla!

Tunneilla Jonna painottaa kannustavan ja turvallisen ilmapiirin tärkeyttä. Jokainen oppilas saa keskittyä omaan kehittymiseensä yhteisöllisen tekemisen äärellä. Tunneilla tanssitaan täysillä mutta aina rennosti tanssista nauttien ja omaa kehoa kuunnellen.

 

Elina Valtonen on valmistunut nykytanssijaksi Dance Educational Copenhagenista vuonna 2013. Hänellä on kokemusta tanssitaiteilijan töistä 12 eri valtiossa. Kiertue-elämä on tullut Valtoselle tutuksi Pohjois-Amerikan ja Euroopan lisäksi myös Karibialla. Merkittävimmistä tanssifestivaaleista mainittakoon Carifesta Barbadoksella, Jamaica Dance Umbrella ja Dance Your Caribbean New Yorkissa. Monikulttuurisuus onkin Valtosen suurimpia inspiraation lähteitä. Tällä hetkellä hän toimii tanssitaiteilijana eri dance companyissa ja freelance-produktioissa. Suomessa hän on tehnyt töitä muun muassa Satu Tuomiston, Tanssiteatteri Raatikon, Ndjara Rasolon, Ooppera Skaalan ja Favela Vera Ortizin produktioissa. Elina rakastaa kokonaisvaltaista, hikistä ja eläimellistä tanssia.

Taika Rautiainen on helsinkiläinen tanssitaiteilija. Hän valmistui keväällä 2021 tanssitaiteen kandidaatiksi Tukholman Taideyliopistosta (Stockholm University of the Arts) ja palaa juurilleen Helsingin tanssiopistolle.

Taika on harrastanut monipuolisesti tanssia 2-vuotiaasta asti, osallistunut lukuisiin katselmuksiin sekä kilpailuihin valtakunnallisesti sekä toiminut tanssijana Helsinki Dance Theaterilla vuoteen 2018 asti ennen Tukholmaan muuttoa. Opetustyön ohessa Taika työskentelee tanssijana ja tekijänä erilaisissa kollektiiveissä sekä itsenäisesti.

Taikan tunneilla liikettä lähestytään mielikuvituksen, nautinnon sekä yhteisöllisyyden kautta leikkien ja haastaen ihmiskehoa, tilanteita, suhteita sekä havaintoja. Opetuksessa hänelle on tärkeää etsiä ja löytää rajattomia mahdollisuuksia olla sekä liikkua niin yksilöinä kuin ryhmässä. Opettajana Taika on kannustava, energinen sekä kuulias mutta haluaa haastaa, jokaista oppilasta kehittymään. Taika toivoo voivansa tarjota tuntien kautta rikkaita kokemuksia oman kehon, muiden ihmisten sekä tanssin ja liikkeen parissa.

 

 

Sanna Saarinen aloitti tanssimisen Helsingin tanssiopistossa 5-vuotiaana satutanssissa. Siitä lähtien hän on opiskellut monia eri tanssilajeja, mutta innostui erityisesti jazztanssista, joka myöhemmin vaihtui flamencoon, afroon, dancehalliin ja katutanssiin. Sannan muuttaessa Espanjaan hän pakkasi flamencokengät ja -hameen mukaansa ja jatkoi flamencon opiskelua sekä tanssia esiintyvissä ryhmissä siellä yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Sanna valmistui myös pilatesohjaajaksi ja hän jatkoi edelleen myös tanssituntien opettamista näyttelijän uran ja pilatestuntien ohella. Nyt hän on palannut juurilleen Helsingin tanssiopistolle jakamaan tanssi-innostustaan ja -oppiaan.

Alina Pappi on valmistunut tanssitaiteen kandidaatiksi Trinity Labanista vuonna 2016. Kolmen Lontoossa vietetyn opiskeluvuoden jälkeen hän palasi Suomeen ja työskentelee tanssijana, koreografina, tanssinopettajana sekä tuottajana.

Ammattiopinnoissaan Alina syventyi mm. nykytanssin eri tekniikoihin, klassiseen balettiin, improvisaatioon ja Labanin liikeanalyysiin. Tanssin perusopetuksen laajan oppimäärän hän on suorittanut pääaineenaan klassinen baletti. Nykytanssin ja baletin lisäksi Alinan tanssitaustaan sisältyy myös karakteria, jazzia, katutanssilajeja sekä tanssiteatteria.

Alinalle on tärkeää luoda tunneille tila, jonne jokainen on tervetullut omana itsenään. Tunneilla treenataan rennossa ilmapiirissä, mutta tavoitteellisesti, kunkin tanssijan oman kehon potentiaalia ja ilmaisuvoimaa hyödyntäen.

Katja Barclay on pitkän linjan tanssinopettaja. Pedagogisia opintoja Katjalla on Kuopion konservatorion tanssinopettajalinjalta ja syventäviä opintoja Englannista, London Contemporary Dance Schoolista.

Englannissa vietettyjen neljän vuoden aikana Katja ehti opettamaan niin LCDSn pienempiä oppilaita kuin paikallisissa kouluissa edistyneempiä tanssijoita. Palattuaan takaisin Suomeen opetustyö jatkui yksityisissä tanssikouluissa kuten myös paikallisissa päiväkodeissa Turun sekä Helsingin seuduilla.

Vuonna 2007 perustettiin Tanssikoulu Katja Barclay. Koulun johtamisen lisäksi Katja oli vastuussa lastentanssista sekä baletin että jazzin opetuksesta. Vähitellen opetus laajeni showtanssin puolelle. Opetus on oman koulun jälkeen jatkunut yksityisissä kouluissa ja voimisteluseuroissa.

Tunneilla on tärkeää, että jokainen yksilö pääsee esille ja oppilasta kannustetaan kehittymään tekniikassa ja ilmaisussa.

Anni Lantto on Oululaislähtöinen tanssija ja tanssinopettaja, joka on valmistunut tanssinopettajaksi Oulun ammattikorkeakoulusta showtanssilinjalta. Lisäksi hän on käynyt hakemassa lisäoppia New Yorkista opiskellessaan Peridance Capezio Centerillä syksyn 2017. Hän on toiminut monipuolisesti tanssinopettajana ja opetustöiden lisäksi työskennellyt myös tanssijana mm. Oulun kaupunginteatterilla. Annin tanssitausta on klassisessa baletissa, mutta löydettyään show- ja jazztanssin, tanssilajit veivät mennessään. Nuorempana hän onkin esiintynyt ja kilpaillut paljon, niin Suomessa kuin kansainvälisissäkin kisoissa.

Opettajana Anni haluaa tarjota oppilaille haasteita ja onnistumisen kokemuksia turvallisessa oppimisympäristössä hauskanpitoa unohtamatta. Hänelle tanssitunneilla on tärkeää hyvä ilmapiiri ja toimiva vuorovaikutus, kehontuntemuksen ja itsevarmuuden vahvistaminen tanssin avulla, sekä tietenkin tanssista nauttiminen ja ilo.

Carola Jäderholm on aloittanut tanssiopinnot Helsingin tanssiopistossa lastentanssitunneilta. Lastentanssi vaihtui klassiseen balettiin ja vuosien varrella mukaan on mahtunut niin nyky-, jazz- kuin showtanssia.

Intohimo tanssiin ja erityisesti balettiin vei Carolan opiskelemaan Kuopioon Savonia ammattikorkeakouluun tanssinopettajaksi. Pääaineena hänellä oli baletti ja sivuaineina nyky-, jazz- sekä lastentanssi. Carola oli syksyn 2018 vaihdossa Oslo National Academy of the Arts -yliopistossa ja suoritti siellä tanssijan opintoja nykytanssilinjalla. Opintojen ohella Carola on ehtinyt toimia tanssijana mm. Kuopion kaupunginteatterissa sekä tanssinopettajana Kuopion ja Helsingin suunnalla. Carola on valmistunut tanssinopettajaksi Savonian ammattikorkeakoulusta 2020.

Carola on tanssinopettajana iloinen, kannustava ja vaativa. Tunneilla keskitytään tekniikkaan, kokonaisvaltaiseen liikkeeseen, musikaalisuuteen ja ennen kaikkea tanssin iloon.

 

Mathilda Vesa on valmistunut tanssinopettajaksi Turun AMK:n  Taideakatemiasta 2019. Mathildan tanssihistoriaan kuuluvat muun muassa laajan linjan opinnot jazztanssista Keravan tanssiopistossa sekä monipuolista kokemusta eri tanssilajeista nyky- ja jazztanssin lisäksi. Mathilda suoritti päättöharjoittelunda opistossa keväällä 2019.

Mathilda on kiinnostunut yhdistelemään opetuksessaan eri lajien piirteitä keskenään, pyrkien löytämään jatkuvasti uusia inspiraatioita ja ideoita tanssiin.
Opetuksessa Mathildalle on tärkeää turvallisen ja positiivisen ilmapiirin luominen, jotta jokainen hänen tunnilleen saapuva yltäisi täyteen potentiaaliinsa. Opettajana hän on iloinen ja kannustava, ja hän rohkaisee oppilaitaan heittäytymään sekä uskomaan itseensä ja kykyihinsä. Mathildalle on tärkeää oppilaiden itsevarmuuden ja -luottamuksen kasvattamisen lisäksi monipuolinen liikkeen tutkiminen sekä tekniikan harjoittaminen. Hän kokee etenkin liikkeen dynamiikan, musikaalisuuden sekä kehotietoisuuden ja -ymmärryksen harjoittamisen avaavan ovia ilmaisuun ja tanssista nauttimiseen. Hänen tunneillaan keskitytään tanssitaitojen monipuoliseen kehittämiseen innostavassa ilmapiirissä.

Mathilda on kiinnostunut jatkuvasti kehittämään omaa opettajuuttaan ja tanssijuuttaan. Hän inspiroituu tanssissa ja opetuksessa muun muassa aidoista kohtaamisista, tekemiseen heittäytymisestä sekä kehon ja liikkeen luomien loputtomien mahdollisuuksien tutkimisesta.