Tuntien peruuttaminen

Jos haluat peruuttaa tuntisi tai osan tunneista, tee se aina kirjallisen viimeistään 14 päivää ennen peruttavan jakson alkua. Jos olet lukukausimaksaja, voit peruuttaa tuntisi 14 päivää ennen lukukauden alkua. Kts. peruutuspäiväluettelo.

Tiiviskurssin tai leirin voi peruuttaa 7 päivää ennen kurssin/ leirin kausiohjelmaan merkittyä alkamispäivää. Tätä myöhemmin tulevista peruutuksista veloitetaan 50 % tiiviskurssin ja 25 % leirin hinnasta. Peruutusta ei voi tehdä enää kurssin/leirin alkamispäivänä tai sen jälkeen.

Yksittäisistä poissaoloista ei tarvitse ilmoittaa oppilastoimistolle. Kts. Tuntien hyvittäminen.

Ilmoittautumisen peruutus tehdään aina kirjallisena oppilastoimistolle, joko alla olevalla peruutuslomakkeella, sähköpostilla tai kirjeellä. Opettajat eivät ota vastaan peruutusilmoituksia.

Koulutussäännöt: 4 § Ilmoittautumisen peruuttaminen

4 § Ilmoittautumisen peruuttaminen
4.1 Ilmoittautumisen peruutus tehdään aina kirjallisena oppilastoimistolle joko sähköisellä peruutuslomakkeella, sähköpostilla tai kirjeellä. Opettajat eivät ota vastaan peruutusilmoituksia.
4.2. Opintomaksunsa jaksoittain maksava oppilas voi peruuttaa ilmoittautumisensa tai osan siitä (jos oppilaalla on useampi kuin yksi viikoittainen opetuskerta) 14 pv. ennen kunkin jakson alkua. Luettelo jaksoista, maksujen eräpäivistä ja peruuttamispäivämääristä julkaistaan kunkin toimintavuoden ohjelmassa.
4.3. Opintomaksunsa lukukausittain maksava oppilas voi peruuttaa ilmoittautumisensa tai osan siitä (jos oppilaalla on useampi kuin yksi viikoittainen opetuskerta) 14 pv. ennen lukukauden alkua.
4.4. Tiiviskurssin tai leirin voi peruuttaa 7 päivää ennen kurssin/ leirin kausiohjelmaan merkittyä alkamispäivää. Tätä myöhemmin tulevista peruutuksista veloitetaan 50 % tiiviskurssin ja 25 % leirin hinnasta. Peruutusta ei voi tehdä enää kurssin/leirin alkamispäivänä tai sen jälkeen.
4.5. Yksittäistä oppituntia ei voi perua, vaan oppilas hyvittää sen käymällä muilla tunneilla (ks. 3 § poissaolojen hyvitys).