Koetanssit ryhmiin 2024-25

Koetanssi tarkoittaa osallistumista tanssitunnille, jossa opettaja arvioi oppilaiden osaamista eri osa-alueilta, ja näkemänsä perusteella valitsee oppilaat ryhmään. Koetanssissa kiinnitetään huomiota mm. tanssitekniikkaan, musikaalisuuteen, ilmaisuun, liikkuvuuteen, ryhmätyötaitoihin sekä kokonaisuuksien hahmottamiseen. Näytetunnille osallistumista ei tarvitse jännittää – tilaisuuksissa on aina positiivinen ilmapiiri ja hyvä meininki!

Helsingin tanssiopiston intensiivi- ja pienryhmätoiminnan tarkoituksena on tarjota oppilaille mahdollisuus syventää osaamistaan, päästä esiintymään aktiivisesti ja ehkä jopa mahdollisesti tulevaisuudessa orientoitua ammatilliseen suuntaan. Toiminta antaa lahjakkaille lapsille ja nuorille mahdollisuuden tutustua tanssiin laajemmin elävänä taidelajina, sillä vilkas esiintymistoiminta on keskeinen osa opetusta. Intensiiviryhmässä opiskelu vaatii tarkkuutta sekä jaksamista tehdä vaativia toistoja enemmän kuin tavallisilla tunneilla. Intensiiviryhmissä pääpaino oppimisessa on taiteen perusopetuksessa, ja muiden tanssilajien tunnit ovat hyvin tärkeä osa nuoren kehitystä. Ryhmästä muodostuu nopeasti tiivis ja turvallinen oppimista tukeva ympäristö, jossa syntyy monia ystävyyssuhteita.

Erikoiskoulutuksella on opistossa pitkä perinne. Se alkoi jo vuonna 1972 kohteena varttuneemmat oppilaat ja vuodesta 1974 lähtien painopiste siirtyi lapsiin. Varsin moni erikoiskoulutuksen oppilas on jatkanut opiskeluaan alan korkeakouluissa tai sijoittunut suoraan ammattiin. Opetus on luokkamuotoista ja noudattaa tanssin perusopetuksen laajinta opetussuunnitelmaa antaen valmiudet ammatillisiin jatko-opintoihin.

Kuusi ensimmäistä vuotta tanssiteknisenä pääaineena on klassinen baletti ja täydentävänä pääaineena nykytanssi. Viikoittaiset opetuskerrat lisääntyvät vuosittain. Myöhemmin on mahdollista valita myös nykytanssipainotteinen ohjelma.

Lisäksi koulutukseen kuuluu muita tanssitekniikoita kuten steppi, karakteritanssi, afro, kehonhuolto, oheistietous sekä oleellisena osana esiintymiskoulutus. Kesäleirien opettajina on vierailijoita sekä kotimaasta että ulkomailta ja ohjelmaan kuuluvat myös lukuisat esiintymiset eri tanssitapahtumissa.