Sofia on helsinkiläinen suomalais-marokkolainen tanssitaiteilija. Hän valmistui Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta tanssitaiteen kandidaatiksi keväällä 2021 ja on toiminut taiteen vapaalla kentällä freelancerina eri tehtävissä muun muassa esiintyjänä, tanssijana, fasilitoijana ja tuottajana. Kandidaatin opintojeni lisäksi hän on opiskellut tanssia Berliinissä ja on suorittanut Taideyliopiston avoimen yliopiston koreografian opintokokonaisuuden.

Sofian tunneilla keskitytään nautintoon. Hän opettaa oman innostuksensa kautta, jotta se tarttuisi myös muihin. Hänelle on tärkeää, että oppilaat muodostavat omat tavat, kiinnostukset ja reflektiot tekemiselle. Tämä tapahtuu turvallisessa tilassa, jossa yksi prioriteeteista on rakentaa hyvä yhteishenki ryhmään. Sofian tunneilla keskitytään kehon kokonaisvaltaiseen tiedostamiseen, liikkeiden ketjuuntumiseen ja eri dynamiikkojen tutkimiseen. Uteliaisuus ja kestävyys toimivat keskeisinä arvoina hänen työssään.

Sofian tunneista sanottua: “Olit opettajana tosi lämmin ja kannustava. Parasta oli se et otit kaikki mukaan just sellaisina kun ne on eikä ollu painetta olla mitenkään tietynlainen!”

Sofia opettaa suomeksi, mutta pystyy myös ohjaamaan englanniksi.

Sofia teaches in Finnish but is able to adjust in English.

Syksyllä 2024 hän sijaistaa Mia Jaatisen tunteja maanantaisin.