Sonja Karoliina Aaltonen on Helsingissä asuva tanssitaiteilija. Hän työskentelee kansainvälisesti tanssintekijänä, tanssija/esiintyjänä ja tanssinopettaja. Sonja valmistui keväällä 2023 Helsingin Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta tanssitaiteen maisteriksi. Tätä ennen hän valmistui tanssitaiteen kandidaatiksi Tukholman Taideyliopistosta (Stockholm University of the Arts, 2021) ja ammattitanssijaksi Tampereen konservatoriosta (2019). Tällä hetkellä hän työskentelee taide- ja kulttuurialan moniosaajana itsenäisen, kollektiivisen ja organisaatioissa työskentelyn kautta.

Helsingin tanssiopisto on Sonjalle tuttu tanssiopinnoista ajalta ennen ammattiopintoja. Syksystä 2023 eteenpäin Sonja on työskennellyt opistolle tanssinopetuksen sijaisuuksien kautta ja keväällä 2024 hän sijaisti Sinikka Gripenbergin +50 pehmeä nykytanssi -ryhmää. Sonjan tanssinopetus on vahvimmillaan nykytanssin, improvisaation ja esiintyjäntyön alueilla. Hänen työskentelynsä on kuitenkin vahvasti vaikuttunut polusta useiden eri tanssitekniikoiden sekä musiikin parissa.

Sonjalle yksin ja yhdessä tanssimisessa tärkeitä teemoja ovat kohtaaminen, uteliaisuus ja leikkisyys. Hän lähestyy tunneillaan aktiivisen huomioinnin ja läsnäolon tapaa, joka mahdollistaa tanssijan herkistyvää kokonaisvaltaista kehotuntemusta ja -tietämystä sekä itsestä että toisista. Yksin ja yhdessä liikkuminen on Sonjalle mahdollisuus oppia, jakaa ja haastaa tapoja havainnoida maailmaa. Hänelle yhdessä tanssiminen ja tanssiin syventyminen on nautinnollista ja täynnä mahdollisuuksia, niin kuin 360 asteinen moniulotteinen tanssiva keho! Hän haluaa rakentaa turvallisempaa ja rohkeampaa tilaa, joka mahdollistaa kasvun lisäksi ilmentymisiä ja kohtaamisia.

Sonjan tunneilla keskitytään niin tanssitekniikkaan kuin improvisaatioon pohjautuviin harjoituksiin. Tanssitekniikassa Sonja on kiinnostunut tanssin artikulaatiosta, pehmeistä laaduista aina räjähtävään nopeuteen.
Tuntien tekniikkaharjoitteet liikkuvat keskilattialla ja lattian poikki mahdollistaen eri laatujen, volyymien ja tilan tasojen kanssa työskentelyn. Tämän lisäksi tunneilla syvennytään tanssisarjoihin työskennellen koreografian
parissa. Nykytanssitunneillaan Sonja työskentelee yksilöharjoitteiden lisäksi myös lattiatekniikan, akrobatisten harjoitteiden sekä kontaktityöskentelyn kautta. Improvisaatioon pohjautuvissa harjoituksissa hän keskittyy usein mielikuvituksen ja eri pelimäisten tehtävien ulottuvuuksiin tanssissa. Sonja on kannustava, kuunteleva ja rohkaisten haasteeseen heittäytyvä opettaja, joka toivoo mahdollistavansa oppilaille uusia kokemuksia yksilöllisistä lähtökohdista käsin.

Sonjan opetuskieli on suomi ja tarvittaessa englanti.

Sonja teaches in Finnish but can also teach in English.