Noora Kuurne on opiskellut tanssin perus- ja syventävät opinnot Helsingin tanssiopiston erikoiskoulutusluokalla perusopetuksen laajimman opetussuunnitelman mukaisesti vuosina 1996-2007. Tanssiteknisenä pääaineena Nooralla oli opinnoissaan klassinen baletti ja täydentävinä pääaineina mm. nykytanssi, jazz, steppi, flamenco ja afro.

Noora on valmistunut baletinopettajaksi Oulun seudun ammattikorkeakoulusta keväällä 2011. Lisäksi hän on suorittanut maisteriopinnot Teatterikorkeakoululla ja valmistunut tanssitaiteen maisteriksi keväällä 2019. Noora on päivittänyt omaa osaamistaan myös osallistumalla useille kursseille, niin Suomessa kuin ulkomaillakin, mm. balettipedagogit ry:n kursseille, Nordic Ballet-seminaareihin sekä käymällä opintomatkoilla ulkomailla mm. Kanadan kansallisbaletin kurssilla.

Opettajana Noora haluaa auttaa jokaista oppilasta kehittymään omista yksilöllisistä lähtökohdista käsin. Opetuksessaan hän kiinnittää paljon huomiota liikkeiden puhtauteen ja keholle turvallisiin linjauksiin. Tunneilla työskennellään päämäärätietoisesti tavoitteisiin pyrkien kuitenkin tanssin ilosta ja onnistumisista nauttien!

Noora on työskennellyt baletinopettajana vuodesta 2007 alkaen, opettaen oppilaita lapsista aikuisiin ja alkeista edistyneisiin tasoihin. Noora on opettanut myös erikoiskoulutusluokkia, ja toimii kaudella 2020-2021 uuden aloittavan erikoiskoulutusluokan baletinopettajana.