Anna kannustaa oppilaitaan nauttimaan liikkeen ja musiikin kehollisesta vuoropuhelusta. Tuntien tavoitteena on kehittää turvallista ja toimivaa tanssitekniikkaa, joka perustuu jokaisen omien kehollisten lähtökohtien ymmärtämiseen ja mahdollisuuksiensa täyteen hyödyntämiseen. Annan tunneilla korostuvat liikkeen virtaus ja hengittävyys sekä itsensä ilmaiseminen. Taitojen ja taiteen opettamisen lisäksi Anna kokee tehtäväkseen oppijan myönteisen ja realistisen minäkuvan sekä terveen itseluottamuksen vahvistamisen.