Saavutettavuusseloste

Helsingin tanssiopiston saavutettavuusseloste

Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivut ja mobiilisovellukset sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa voisi niitä käyttää ja ymmärtää mitä niissä sanotaan. Helsingin tanssiopiston verkkosivuja koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, joka pohjautuu EU:n saavutettavuusdirektiiviin. Lain mukaan kaikilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluita.

Opiston nykyinen verkkosivusto on julkaistu 2016. Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin tanssiopiston nettisivuja ja on laadittu 11/2019. Seloste perustuu itsearvioon sekä testausohjelmalla suoritettuun tarkastukseen.

Käyttäjät saattavat edelleen kohdata sivustolla joitakin ongelmia. Kehitämme sivuston saavutettavuutta koko ajan.

Palaute ja yhteystiedot

Opiston tuottaja vastaa saavutettavuusasioiden käsittelystä ja kehittämisestä. Saavutettavuutta koskevia kyselyitä, puutteita ja kehitysehdotuksia voi lähettää osoitteeseen: Helsingin tanssiopisto, Lönnrotinkatu 32 A, 00180 Helsinki, tai sähköpostitse: hto@helsingintanssiopisto.fi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos olet laittanut meille saavutettavuuspalautetta, mutta et ole tyytyväinen vastaukseen tai et saa vastausta 14 päivän aikana, voit antaa palautetta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000