Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Helsingin tanssiopiston kurssihallintajärjestelmän henkilötietorekisteri

Rekisterin pitäjä ja vastuuhenkilö
Helsingin tanssiopiston tuki ry:n ylläpitämä Helsingin tanssiopisto.
Vastuuhenkilö opiston rehtori Leila Sillantaka, leila.sillantaka@helsingintanssiopisto.fi

Rekisterin käyttötarkoitus
Helsingin tanssiopiston oppilas- ja markkinointirekisteriä käytetään luottamuksellisesti oppilasasioissa, tiedotuksessa, laskutuksessa ja Helsingin tanssiopiston markkinoinnissa.

Rekisteri sisältää
Järjestelmään rekisteröidään vain asioiden hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot:
– Nimi
– Oppilashistoria
– Syntymäaika (pakollinen henkilön yksilöimiseksi, todistusten kirjoittamista ja laskutusta varten)
– Osoite (postitusta varten)
– Puhelinnumero (pakollinen kurssimuutoksista tiedottamista varten)
– Sähköpostiosoite (kurssimuutoksista tiedottamista varten)

Rekisterin suojaus ja tietojen luovutus
Rekisteriasioita hoitavat Helsingin tanssiopiston oppilastoimiston ja tuotantotoimiston henkilökunta. Rekisteriasioita hallinnoivan kurssihallintajärjestelmän käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja käyttäjäkohtaista salasanaa. Henkilökunnan käyttöoikeudet kurssihallintajärjestelmään on myöntänyt opiston rehtori. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön muutoin kuin perintätapauksissa. Rekisterissä olevalla on oikeus tarkistaa tietonsa ja korjata niitä. Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarkoituksenmukaista, mikäli henkilörekisterilaki ei toisin määrää.