Suuren kysynnän vuoksi lukujärjestykseen lisättiin uutuuslaji Latino streetin toinen alkeistunti keskiviikolle!