Opetustyössäni koen tärkeiksi arvoiksi ja lähtökohdiksi kaikkien oppilaiden tasapuolisen ja reilun kohtelun, turvallisen ja lämminhenkisen oppimisympäristön luomisen sekä erilaisten oppijoiden huomioonottamisen. Tunneillani painotan turvallisia ja kehoystävällisiä metodeja sekä anatomian ymmärrystä työkaluina ja tapoina ymmärtää tanssin liikekieltä ja ilmaisua. Opettajana olen tarkka ja vaativa, mutta lähtökohtana tälle koen sen, että ilmapiiri tunneillani on rento ja vapautunut, eikä oppilaiden tarvitse jännittää epäonnistumisia tai virheitä. Pyrin huomioimaan jokaisen oppilaani ja tarjoamaan myös tarpeen tullen erilaisia, yksilöityjä työkaluja harjoittelun tueksi. Opettajan tärkeäksi ominaisuudeksi näen sen, että hän osaa katsoa jokaista oppilastaan tarkkaavaisesti ja nähdä heissä jokaisessa olevan potentiaalin. Tuon potentiaalin havaittuaan on mahdollista kannustaa ja ohjata jokaista oppilasta heidän omalla kehityksensä polulla.

Olen valmistunut vuonna 2015 tanssijaksi Iwanson International School of Contemporary Dance -koulusta (München, Saksa), jonka jälkeen olen työskennellyt tanssijana ja esiintyjänä sekä tanssinopettajana. Vuodesta 2017 lähtien olen ollut osana Asbestos Art Space -taidetilaa ylläpitävää taiteilijakollektiivia ja näin ollen työskentelen myös useissa poikkitaiteellisissa projekteissa muun muassa kuvataiteilijoiden ja muusikoiden kanssa. Kollektiivisuus ja yhteisöllisyys taiteellisessa työskentelyssä ja ammatinharjoittamisessa ylipäätään ovat itseäni kiinnostavia teemoja ja tätä ajatusmaailmaa haluan tuoda myös osaksi opetustyötäni.