Tiia on valmistunut Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta tanssitaiteen maisteriksi. Maisteriopintoja ennen Tiia valmistui Oulunseudun ammattikorkeakoulusta baletinopettajaksi, jossa didaktiset opinnot painottuivat Vaganova-metodiin. Opetuskokemusta Tiialla on kertynyt eripuolilta Suomea aina 2000-luvun alusta asti.

Tiia lähestyy balettia anatomisesta näkökulmasta ja painottaa opetuksessaan oman kehon kuuntelua ja ymmärtämistä, baletin estetiikkaa ja etikettiä unohtamatta. Baletin ”suola” Tiian mielestä ovat erilaiset liikelaadut ja liikkeen dynamiikat, joiden kautta tanssija ilmentää omaa artistijuuttaan.