Mathilda Vesa on valmistunut tanssinopettajaksi Turun AMK:n  Taideakatemiasta 2019. Mathildan tanssihistoriaan kuuluvat muun muassa laajan linjan opinnot jazztanssista Keravan tanssiopistossa sekä monipuolista kokemusta eri tanssilajeista nyky- ja jazztanssin lisäksi. Mathilda suoritti päättöharjoittelunda opistossa keväällä 2019.

Mathilda on kiinnostunut yhdistelemään opetuksessaan eri lajien piirteitä keskenään, pyrkien löytämään jatkuvasti uusia inspiraatioita ja ideoita tanssiin.
Opetuksessa Mathildalle on tärkeää turvallisen ja positiivisen ilmapiirin luominen, jotta jokainen hänen tunnilleen saapuva yltäisi täyteen potentiaaliinsa. Opettajana hän on iloinen ja kannustava, ja hän rohkaisee oppilaitaan heittäytymään sekä uskomaan itseensä ja kykyihinsä. Mathildalle on tärkeää oppilaiden itsevarmuuden ja -luottamuksen kasvattamisen lisäksi monipuolinen liikkeen tutkiminen sekä tekniikan harjoittaminen. Hän kokee etenkin liikkeen dynamiikan, musikaalisuuden sekä kehotietoisuuden ja -ymmärryksen harjoittamisen avaavan ovia ilmaisuun ja tanssista nauttimiseen. Hänen tunneillaan keskitytään tanssitaitojen monipuoliseen kehittämiseen innostavassa ilmapiirissä.

Mathilda on kiinnostunut jatkuvasti kehittämään omaa opettajuuttaan ja tanssijuuttaan. Hän inspiroituu tanssissa ja opetuksessa muun muassa aidoista kohtaamisista, tekemiseen heittäytymisestä sekä kehon ja liikkeen luomien loputtomien mahdollisuuksien tutkimisesta.