Marjut on saanut koulutuksensa Turun taiteen ja viestinnän oppilaitoksessa (tanssinopettaja 1999) ja Teatterikorkeakoulun pedagogiikan laitoksessa (tanssitaiteen maisteri 2004). Helsingin tanssiopistolla Marjut on opettanut vuodesta 2001 lähtien.  Elokuussa 2012 Marjut aloitti toimensa myös tanssiopiston apulaisrehtorina. Vastapainoa toimistopainotteiselle työlleen hän saa nykytanssitunneilta, joita hän opettaa nuorille ja teineille.

Motivoituneiden ja tanssista innostuneiden oppilaiden kohtaaminen tunneilla antaa Marjutille paljon. Parhaimmillaan tunnit ovat tiivistä yhteistyötä, joilla löydetään ja oivalletaan tanssista jotakin uutta. Marjut pyrkii luomaan tunneilleen avoimen ja turvallisen ilmapiirin. Oppilaat voivat rohkeasti heittäytyä uuden oppimiseen ja kokemiseen siten, että heidän oma persoonallisuutensa alkaa näkyä liikkeessä.